Početna > Informacije o Ambasadi > Vijesti Ambasade
Obavještenje u vezi sa prijavom za Izjavu o zdravstvenom stanju (HDC kod)
(Ažurirano 3.9.2021.)
2021/09/03

Da bi se smanjio prekogranični prenos COVID-19, počev od 08. novembra 2020. godine, svi putnici koji avionom polaze iz Bosne i Hercegovine za Kinu, moraju da urade PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19, i da dobiju ovjerene "Izjave o zdravstvenom stanju" u obliku OR koda s logotipom “HDC” (u daljem tekstu “HDC kod”). Konkretni zahtjevi su kao sljedeći:

1. Uslovi testiranja

Svi putnici koji avionom polaze iz BiH za Kinu, a koji su u tranzitu preko treće zemlje, moraju da urade dva puta PCR testiranja, kao i testiranja na IgM antitijela na COVID-19 u BiH i zemlji tranzita.

(1) U BiH: Putnici moraju da u roku od 48 sati prije ukrcavanja na let ka zemlji tranzita, urade prvo PCR testiranje i testiranje IgM antitijela na COVID19 u BiH i prijave se online za dobijanje   prvog HDC koda izdatog od strane Ambasade Kine u  BiH, na osnovu negativnih rezultata PCR testiranja i testiranja IgM antitijela na COVID19. PCR testiranje mora se uraditi kod institucija koje su određene i priznate od strane Ambasade Kine u BiH, a testiranje na IgM antitijela kod kvalifikovanih institucija koje su najavili nadležni organi za zdravstvo u BiH.

 (2) U zemlji tranzita: Putnici moraju da u roku od 48 sati prije ukrcavanja na direktan let za Kinu urade drugo uzorkovanje za PCR testiranje i test IgM antitijela na COVID19 u zemlji tranzita ( u kojoj se ukrcavaju na direktan let za Kinu) i  prijave se online za dobijanje drugog HDC koda izdatog od strane kineske ambasade ili generalnih konzulata u zemlji tranzita  (u kojoj se ukrcavaju na direktan let za Kinu), na osnovu negativnih nalaza PCR testiranja i testa IgM antitijela na COVID-19.

(3) Period važenja negativnog nalaza počinje od datuma uzorkovanja i traje 48 sati. Na primjer,ako je datum uzorkovanja 8. novembar, onda negativan nalaz važi do kraja 10. novembra. U slučaju različitog vremena uzorkovanja dvaju testiranja, kao važeće se uzima ono koje je urađeno ranije.

2. Procedura za dobijanje HDC koda 

Svi putnici koji lete iz BiH za Kinu morat će predočiti obrazac elektronske “Izjave o zdravstvenom stanju” za ukrcavanje. Strani putnici mogu se prijaviti za obrazac elektronske “Izjave o zdravstvenom stanju” na web stranici http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ putem računara ili pametnog telefona. Putnici trebaju popuniti podatke, izjasniti se o zdravstvenom stanju i učitati nalaze testiranja online, što će potom ispitati i verifikovati kineska ambasada. Nakon odobrenja, putnici će primiti ovjerenu elektronsku “Izjavu o zdravstvenom stanju”, koja će biti prikazana u QR kodu s oznakom „HDC“. Strani putnici moraju pokazati elektronski ili papirni kod i slijediti procedure za inspekciju kod relevantnih aviokompanija tokom ukrcavanja.

3. Metode postupanja sa osobama sa istorijom infekcije

1.Osobama sa anamnezom infekcije smatraće se osobe kojima je dijagnosticirana koronarna upala pluća ili u slučaju da su nalazi PCR testiranja i testa IgM i IgG antitijela na COVID19 pozitivni iako nije dijagnosticirana koronarna koronarna upala (osim pozitivnog IgM i IgG antitijela zbog vakcine).

2.Osobe sa istorijom infekcije koje se namjeravaju prijaviti za zdravstveni kod moraju poslati relevantne materijale kineskoj ambasadi u Bosni i Hercegovini e-poštom najmanje 21 dan unaprijed (imejl adresa priložena na kraju obavještenja) za pred-prijave, uključujući:

(1) Osnovni podaci podnosioca prijave, specifični uslovi dijagnoze ili pozitivnog testa i dokaz o rehabilitaciji (ako ih ima).

(2). Potvrda o dijagnostici CT-a ili rendgenskog snimanja pluća koju je izdala zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini u periodu od ne više od 30 dana od podnošenja pred-prijave i originalni film (nije potrebno za trudnice).

(3) Dostavite dva negativna nalaza PCR testiranja u roku od 3 dana od pred-prijave (u razmaku od najmanje 24 sata osim vremena za uzorkovanje). Dva PCR testiranja moraju se uraditi od strane institucija koje su određene i priznate od strane Ambasade Kine u BiH. Datum predate potvrde o dijagnostici snimanja pluća i nalaza PCR testiranja trebao bi biti kasniji od datuma dijagnoze ili prethodnog pozitivnog izvještaja o testu.

3.Nakon pregledane pred-prijave od strane Ambasade, podnositelj zahtjeva će biti obaviješten e-poštom o provođenju karantina i zdravstvenog nadzora (u e-pošti će biti navedeno posebno vrijeme karantina i zdravstvenog nadzora). Dotična osoba mora biti stavljena u karantenu 14 dana i istinito popuniti "Obrazac za praćenje zdravstvenog stanja" (vidi Dodatak 1). U slučaju posebnih okolnosti, ambasada će na odgovarajući način produžiti vrijeme praćenja zdravstvenog stanja.

4.Nakon isteka perioda karantina i praćenja zdravlja, podnosilac zahtjeva prijavljuje zdravstveno stanje ambasadi putem e -pošte.

(1)Ako je zdravstveno stanje  normalno, možete se prijaviti za zdravstveni kod nakon što obavite dvostruke testove prema potrebi. Ako je rezultat PCR testiranja pozitivan prije putovanja, treba se liječiti na vrijeme. Nakon oporavka, potvrdu o dijagnostici slike pluća i dva negativna rezultata PCR testiranja treba poslati u ambasadu na pred-prijavu. Ako je rezultat testa IgM antitijela pozitivan, morate se ponovo prijaviti za izolaciju i praćenje zdravstvenog stanja, ali ne morate ponovo davati materijale za pred-prijavu.

(2)Ako se tokom izolacije i zdravstvenog nadzora pojave sumnjivi simptomi, poput groznice, kašlja, proljeva itd., PCR testiranje treba ponoviti na vrijeme. Ako je rezultat PCR testa negativan, ponovno će se izvršiti 14-dnevni karantinski i zdravstveni nadzor; ako je rezultat PCR testa pozitivan, pacijent će se liječiti na vrijeme, a pred-prijava će se provesti nakon oporavka.

5. Napomene u vezi sa vakcinaciom

(1) Osobe koje su završile vakcinaciju protiv COVID19 vakcinama odobrenim od Kine ili Svjetske zdravstvene organizacije za hitnu upotrebu ili sa tržišta treba istinito popuniti status vakcinacije i učitati sliku potvrde o vakcinaciji prilikom podnošenja zahtjeva za zdravstveni kod. Potvrda mora sadržavati posebne podatke, poput imena osobe koja je vakcinisana, broj potvrde, marku vakcine, datum, broj serije i ustanovu. Osim toga, morate popuniti "Izjavu o vakcinaciji" koju ste potpisali Vi i Vaš garant (vidi Dodatak 2) i učitati je. Ako je rezultat PCR testa pozitivan, zdravstveni kod se neće pregledati i izdati. Oni koji su u prošlosti imali infekciju i bili su vakcinisani, podnose zahtjev za kôd nukleinske kiseline u skladu sa relevantnim procedurama za one sa istorijom infekcije. 

(2) Osoba koja je završila vakcinaciju i postupak vakcinacije je završen 14 dana prije prijave može se smatrati vakcinisanom osobom. Ako dvije doze odnosno tri doze vakcine ne ispunnjavaju sve doze ili ako su dvije doze vakcine primljene u istom danu, osobe će se tretirat kao one koje nisu vakcinisane.

(3) Ako vakcinacija nije starija od 14 dana, zdravstveni kod se neće izdati( Ako potvrda o vakcinaciji koju je postavio podnosilac zahtjeva pokazuje da je vakcinisanje završeno u roku od 14 dana, kod se neće izdati čak i ako je test prije ukrcavanja ispunjava "dvostruko negativni test" zahtjev.)

6. O bliskim kontaktima

Osobe koje su imale kontakt s potvrđenim slučajevima ili asimptomatskim infekcijama moraju se izolirati i nadzirati još 14 dana nakon napuštanja kontakta te istinito popuniti "Obrazac za praćenje zdravstvenog stanja" (vidi Dodatak 1). PCR Testovi će se provoditi prvih 1, 4 i 7 dana perioda praćenja. Oni sa negativnim rezultatima mogu se prijaviti za zdravstveni kod na osnovu rezultata dvostrukih testova u roku od 48 sati prije ukrcavanja, nakon što je karantin prošao i ambasada ga je pregledala. Za vrijeme karantina molimo vas da ispunite ako imate temperaturu, kašalj, proljev i druge sumnjive simptome ili je rezultat PCR testa pozitivan. Molimo, u tom slučaju, kontaktirajte ambasadu što je prije moguće.

7. Potrebni dokumenti

Postavite sve dokumente jasno i potpuno. Za rezultate testa i potvrde o vakcinama s QR kodovima, položite ih ravno kako biste bili sigurni da se QR kodovi mogu skenirati. Preporučuje se učitavanje elektronske verzije izvještaja što je više moguće. Lista dokumenata je sljedeća:

1. Rezultat PCR testa

2. Rezultat testa na IgM i IgG antitijela

3. Potpuni plan puta (poput e-karte, rezervacije karte)

4. Potvrda o završenoj vakcinaciji i "Izjava o vakcinaciji" (osobe koje su vakcinisane)

5.Obrazac za praćenje zdravstvenog stanja (osobe sa istorijom infekcije, osobe u bliskom kontaktu sa inficiranom osobom itd.)

8. Posebna napomena

1. Molimo da pažljivo pročitate gore navedene zahtjeve i da ih slijedite. Ako ne možete dobiti negativne nalaze PCR testiranja, test IgM antitijela na COVID-19 i HDC kod, nećete biti u mogućnosti ukrcati se u avion i morat ćete promijeniti svoj plan putovanja.

2. Nema direktnih letova za Kinu iz Bosne i Hercegovine. Ako kineski i putnici iz Bosne i Hercegovine zaista trebaju ići u Kinu, kako bi se izbjegao rizik od unakrsne infekcije prilikom tranzita kroz više zemalja, molimo Vas da se tranzit u Kinu obavi samo preko jedne zemlje. Ako Vaš plan puta ne udovoljava gore navedenim zahtjevima, nećete moći dobiti zdravstveni kod koji udovoljava zahtjevima leta.

 3. Za sve koji kreću iz BiH i idu u Kinu preko trećih zemalja automobilom, vozom itd, važi isto kao i za one koji za Kinu putuju avionom. Oni, također, moraju u BiH kao i u zemlji tranzita izvršiti dvostruko negativno testiranje i aplicirati za HDC kod.

4. Pažljivo odaberite svoj tranzitni put do Kine. Prije podnošenja zahtjeva za zdravstveni kod našeg konzulata morate biti upoznati sa relevantnim propisima kineske ambasade u tranzitnoj zemlji o podnošenju zahtjeva za zdravstveni kod i izbjegavati ulazak ili testiranje, zdravstveni kod ili deklaracija o zdravstvenom stanju u tranzitnoj zemlji. Okolnosti poput nepoštivanja zahtjeva iz obevještenja dovest će do opstrukcije i zadržavanja na tranzitnim mjestima, te povećati rizik od infekcije.

5. Putnici na letovima za Peking moraju poslati sve stranice svojih pasoša u obliku fotografija unaprijed u poštanski sandučić naše ambasade (imejl adresa priložena na kraju obavještenja). Molimo navedite predmet i sadržaj e -pošte.

6. Obavezno istinito navedite lične podatke i dostavite istinite rezultate PCR testiranjai testiranja na IgM antitijela. U slučaju prikrivanja bolesti ili falsifikovanja negativnih nalaza, relevantne osobe će snositi odgovornost u skladu sa važećim zakonima i propisima,te biće uključeni u listu za praćenje kineskog konzularnog sistema.

7. Molimo obratite posebnu pažnju na službenu web stranicu ambasade  kako biste na vrijeme dobili najnovije informacije.

 9. Institucije za PCR testiranje koje su određene i priznate od strane Ambasade Kine u BiH su:

 a) U Sarajevu: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

       Web stranica: http://vfs.unsa.ba/web/

       Vrijeme čekanja nalaza: obično jedan radni dan

       Napomena: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu se bavi samo laboratorijskim testiranjem. Uzorkovanje obavljaju klinike koje sarađuju sa ovim fakultetom. S obzirom da je ažuriranje partnerskih klinika stalni proces, provjera relevantnih informacija s tim u vezi i zakazivanje termina za testiranje vrši se na web stranici fakulteta.

 

  b) U Banjoj Luci: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

       Web stranica: https://www.phi.rs.ba/

       Adresa: Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka

       Tel: 051/491-600

       Faks: 051/216-510, 051/215-751

       E-mail: info@phi.rs.ba

       Vrijeme čekanja nalaza: obično jedan radni dan

      

 c) U Mostaru: Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

       Web stranica: https://www.skbm.ba/organizacijske-jedinice/zavod-za-mikrobiologiju-i-molekularnu-dijagnostiku/

       Adresa: Stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (pored nove zgrade SKBM)

       Tel: 036 / 341-959

       Faks: 036 / 341-959

       E-mail: mikrobiologija@skbm.ba

       Vrijeme čekanja nalaza: obično jedan radni dan

 

Adresa e -pošte ambasade: cnembbh2@gmail.com

 

Ambasada Kine u Bosni i Hercegovini 

3. septembra 2021

Suggest to a friend:   
Print

Ambasada Narodne Republike Kine Sva prava zadržana

http://ba.china-embassy.org/ba/